Inštalácia knižnice Pygame Zero

Dodávané s Mu

Mu IDE, ktoré sa zameriava na začiatočníkov, je dodávané s knižnicou Pygame Zero.

Ak budete chcieť knižnicu použiť, budete musieť zmeniť režim na režim Pygame Zero. Potom napíšte svoj program a použitím tlačidla Play ho spustíte s knižnicou Pygame Zero.

Poznámka

Verzia dodávanej knižnice Pygame Zero v editore Mu však nemusí byť najnovšia! Verziu knižnice môžete zistiť spustením tohto kódu v editore Mu:

import pgzero
print(pgzero.__version__)

Samostatná inštalácia

Najprv potrebujete mať nainštalovaný Python 3! Ten je obyčajne predinštalovaný, ak používate Linux alebo Raspberry Pi. Pre iné systémy si ho môžete stiahnuť zo stránky python.org <https://www.python.org/>.

Windows

Pre nainštalovanie knižnice Pygame Zero použite pip. Do príkazového riadku zadajte

pip install pgzero

Mac

Do okna terminálu zadajte

pip install pgzero

Všimnite si, že zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne Wheels pre knižnicu Pygame s podporou Python 3.4 pre Mac, takže budete musieť aktualizovať Python na verziu >=3.6 (alebo použite Python 2.7), aby ste mohli knižnicu Pygame nainštalovať. Pre získanie zoznamu dostupných Wheels navštívte stránku pyPI_

Linux

Do okna terminálu zadajte

sudo pip install pgzero

Niektoré linuxové systémy však používajú pip3; ak predchádzajúci príkaz vypíše niečo ako sudo: pip: príkaz nenájdený potom zadajte:

sudo pip3 install pgzero

Občas pip nie je nainštalovaný, takže ho treba doinštalovať. Ak je to váš prípad, zadajte najprv nasledujúci príkaz pred opätovným spustením predchádzajúcich:

sudo python3 -m ensurepip

Inštalácia REPL

Pygame Zero’s REPL is an optional feature. This can be enabled when installing with pip by adding pgzero[repl] to the pip command line:

pip install pgzero[repl]

If you aren’t sure if you have the REPL installed, you can still run this command (it won’t break anything if it is installed!).